About Me

กัมพล  ปิจดี
สวัสดีครับ ชื่อ กัมพล ปิจดี จบสาขาภาษาอังกฤษจาก มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา และ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก ปัจจุบันทำงานรับราชการ และให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษที่บล็อก Kumpols.com เนื่องจากผมมีความชื่นชอบเรื่องการทำเว็บไซต์ มาก ดังนั้นจึงเกิดเว็บนี้ขึ้นมา หวังว่าเว็บนี้ จะให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษบ้าง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะก่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการทำให้ชีวิต ของท่านดีขึ้นนะครับ