About Me

กัมพล  ปิจดี
สวัสดีครับ ชื่อ กัมพล ปิจดี ปัจจุบันทำงานรับราชการ และให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษที่บล็อก Kumpols.com และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะก่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการทำให้ชีวิต ของท่านดีขึ้นนะครับ